Zdjęcia NPP w trakcie trwania prac budowlanych

Zdjęcia NPP przed rozpoczęciem prac budowlanych