PSI Logo Kolor2 1      logo psse pl nowe  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako lider Konsorcjum obejmującego Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „REGIOGMINA - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne.