POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu, działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowuje kolejne, trzecie już wydanie "Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie".

W dniu 13 lipca br. spółka MFlex Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Nakło nad Notecią.

Dnia 13 czerwca 2017 r. miało miejsce podpisanie trzeciej umowy na tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sławomira Napierałę, a Spółką MFlex Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Pana Jacka Ciosek oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Kowalskiego. Spółka pozyskała działkę o pow. 0,5000 ha pod budowę zakładu przemysłowego.