PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

W dniu 28 grudnia 2017 r. firma Zelan Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, otrzymała od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie "Podstrefy Nakło nad Notecią".

W dniu 19 września w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią została zorganizowana konferencja. Konferencja dedykowana była przedsiębiorcom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej gminy, którzy chcieliby rozwijać swoją działalność, jak i ci, którzy dopiero planują wejść na rynek.

Dnia 28.11.2017 r. została zawarta czwarta umowa na tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu, działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowuje kolejne, trzecie już wydanie "Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie".

W Kujawsko - Pomorskim powstał marszałkowski Regionalny Fundusz Szkoleniowy, udzielający małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesową i budowanie strategii rozwojowych. Na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika będzie można dostać nawet 5 000 złotych. System właśnie startuje, pierwszy nabór wniosków jeszcze we wrześniu. Do podziału 25 milionów złotych. 

W dniu 13 lipca br. spółka MFlex Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Nakło nad Notecią.