PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

W Kujawsko - Pomorskim powstał marszałkowski Regionalny Fundusz Szkoleniowy, udzielający małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesową i budowanie strategii rozwojowych. Na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika będzie można dostać nawet 5 000 złotych. System właśnie startuje, pierwszy nabór wniosków jeszcze we wrześniu. Do podziału 25 milionów złotych. 

W dniu 13 lipca br. spółka MFlex Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Nakło nad Notecią.

W dniu 19 września w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią została zorganizowana konferencja. Konferencja dedykowana była przedsiębiorcom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej gminy, którzy chcieliby rozwijać swoją działalność, jak i ci, którzy dopiero planują wejść na rynek.

Dnia 13 czerwca 2017 r. miało miejsce podpisanie trzeciej umowy na tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sławomira Napierałę, a Spółką MFlex Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Pana Jacka Ciosek oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Kowalskiego. Spółka pozyskała działkę o pow. 0,5000 ha pod budowę zakładu przemysłowego.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu, działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowuje kolejne, trzecie już wydanie "Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie".

Aktualne trendy kontroli podatkowych i reforma aparatu skarbowego – wpływ na bieżącą działalność inwestorów i eksporterów” to temat spotkania informacyjnego, organizowanego w dniu 8 czerwca przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów , we współpracy z partnerem merytorycznym – firmą KPMG w Polsce.