PSI Logo Kolor2 1      logo psse pl nowe  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu online pn.: "Trzy odsłony Tarczy Antykryzysowej - ulgi i świadczenia ZUS". Wydarzenie odbędzie się dnia 08.06.2020 r. w godz. od 10.00 do 11.30.

Tematy szkolenia to:

  1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i fundusz emerytur pomostowych.
  3. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
  4. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
  5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem do lat 8.
  6. Świadczenia dla osób objętych kwarantanną.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu.

Wiecej informacji i rejestracja pod linkiem LINK