PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców z terenu powiatu nakielskiego, które odbędzie się dnia 20 maja 2021 r. od godziny 10.00.

Będzie to pierwsze ze spotkanie dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowo zwrotne produkty finansowe, tarcza antykryzysowa oraz instrumenty rynku pracy dostępne dla MŚP. Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Bez nazwy

Link do formularza rejestracyjnego za pomocą którego można się rejestrować na spotkanie - LINK