PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców z terenu powiatu nakielskiego, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2021 r. od godziny 9.30.

Będzie to kolejne ze spotkań dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Podczas spotkania zostaną omówione źródła finansowania rozwoju firmy oraz obszary wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Link do formularza rejestracyjnego: LINK