TERENY INWESTYCYJNE

Teren inwestycyjny pod nazwą „Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku” zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią, w odległości około 3 km od Nakła nad Notecią, przy drodze wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola). Właścicielem gruntów, na którym powstał park przemysłowy, jest Gmina Nakło nad Notecią.

Przedmiotowy obszar objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym w przedmiotowym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe.

Teren położony jest w naturalnej dzielnicy przemysłowej gminy Nakło nad Notecią, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jedna z największych firm w regionie – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna. Tutaj znajduje się kilkanaście podmiotów gospodarczych o różnorodnym kierunku działania, które w sposób naturalny tworzą dzielnicę przemysłową.

Na etap I uzbrojenia terenu parku przemysłowego w Paterku składał się obszar o powierzchni ok. 25 ha z bezpośrednim dojazdem do drogi wojewódzkiej nr 241.

Realizacja zadania miała na celu kompleksowe uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku. Projekt obejmował kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie, prowadzące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury.

Oferujemy:

 • tereny o powierzchni około 25 ha uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną,
 • bezpośredni dostęp do linii kolejowej nr 281,
 • pośredni dostęp do linii kolejowej nr 18 Piła – Kutno (linia na trasie wschód – zachód o znaczeniu regionalnym i krajowym),
 • dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogę wojewódzką nr 241 (na odcinku miasta Nakła nad Notecią od stycznia 2015 roku dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogę klasy G),
 • wsparcie w sprawnej realizacji procedur administracyjnych,
 • szeroki dostęp do zróżnicowanej kadry pracowniczej,
 • bliski dostęp do portu żeglugi śródlądowej międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącej Antwerpię z Kłajpedą przez Berlin, Bydgoszcz i Nakło.
 • umowę dzierżawy na okres 10 lat zawieraną w formie aktu notarialnego z prawem pierwokupu, a w tym naszym Inwestorom zapewniamy m.in. czynsz za działkę nie przekraczający kwoty 1 000 PLN netto miesięcznie /ha,
 • ulgę w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości po spełnieniu odpowiednich kryterów,
 • ulgę w podatku dochodowym z tytułu określonego w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub w zezwoleniu poziomu zatrudnienia. Udzielana jest na podstawie przepisów obowiązujących w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Gestorzy sieci na terenie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego:

 • sieć wodociągowa: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie,
 • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią,
 • światłowód: RFC Internet i Telewizja z siedzibą w Bydgoszczy,
 • energia elektryczna: Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz. Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią.