POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady wyeliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Kalkulator pomocy publicznej oraz informację o możliwości uzyskania wsparcia: https://www.strefa.gda.pl/strefa/uzyskaj-wsparcie

Na jaką inwestycje można uzyskać wsparcie? Jaka jest wysokość pomocy publicznej? Kto może ubiegać się o wsparcie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu? /kryteria ilościowe Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu? /kryteria jakościowe – na te pytania otrzymasz odpowiedź tutaj: https://www.strefa.gda.pl/strefa/uzyskaj-wsparcie

Kontakt:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Oddział w Toruniu

Tel: 56 653 00 47 
torun@strefa.gda.pl
ul. Grudziądzka 132
87-100 Toruń