DLACZEGO WARTO TU ZAINWESTOWAĆ

Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku to doskonałe miejsce dla lokalizacji biznesu – przygotowane tereny inwestycyjne, znakomita lokalizacja parku przemysłowego, odpowiednie miejsce do rozwoju oraz profesjonalna pomoc dla inwestorów stanowią niewątpliwie walory inwestycyjne. Dlaczego warto inwestować tutaj?

 1. Kluczową zaletą Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku jest doskonała lokalizacja terenów inwestycyjnych, a także znakomite położenie przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Park przemysłowy posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno – Tuchola oraz pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia. Drogi te stanowią ważne szlaki komunikacyjne na terenach województwa i są połączone z siecią dróg krajowych (drogą nr 10 na kierunku wsch. – zach. i drogą nr 5 na kierunku pn. – pd.).
   
 2. Park przemysłowy objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym w przedmiotowym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe.
   
 3. Tereny inwestycyjne Nadnoteckiego Parku Przemysłowego są w pełni uzbrojone w nowoczesną oraz rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Projekt obejmował kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie, prowadzące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury.
   
 4. Nakło nad Notecią jest niewielką powiatową miejscowością, ale z ogromnym potencjałem. W ostatnich latach zmienia się i rozbudowuje. W mieście są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Młodszym dzieciom gwarantuje się miejsca zarówno w publicznych, jak i niepublicznych żłobkach i przedszkolach. Dzięki dogodnemu układowi komunikacyjnemu oraz niewielkiej odległości od Bydgoszczy dostęp do szkół wyższych, służby zdrowia oraz kultury na poziomie regionalnym jest znacznie ułatwiony. Urokliwa Dolina Noteci zachęca do spędzenia wolnego czasu właśnie w Nakle i okolicach. Te czynniki sprawiają, że Nakło staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i do skupienia przedsiębiorstw.
   
 5. Na terenach inwestycyjnych Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku została utworzona podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To kolejny krok w celu zapewniania potencjalnym inwestorom najlepszych warunków do inwestowania w naszej gminie. Podstawową korzyścią inwestowania w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi w podatku dochodowym.